Phone: (84) 919897576    Adress: 40/2 Road 27, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City

Product detail

DOUBLE SKIN OCTOPUS ( IWADAKO )

Size:

Packge:

Product information

Bạch tuột hai da (IWADAKO) là món ăn

hải sản ngon, một dạng bạch tuột đặc

biệt dùng làm món nướng. Để làm bạch tuột hai da ngon, người ta phải ướp với dầu hào cùng một số

gia vị cay.EURASIA SEAFOOD CO.,LTD

  • Adress: 40/2 Road 27, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
  • Phone: (84) 919897576
  • Mail: tri.hmsf@gmail.com - tri@eurasiaseafood.com - info@eurasiaseafood.com
Visitor