Phone: (84) 919897576    Adress: 40/2 Road 27, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City

Contact information
Công ty TNHH MTV Hải Sản Á Âu

Adress: 40/2 Đường 27, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh

Tel: (84) 919897576

Email: tri.hmsf@gmail.com - tri@eurasiaseafood.com - info@eurasiaseafood.com

Contact us

EURASIA SEAFOOD CO.,LTD

  • Adress: 40/2 Road 27, Son Ky Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City
  • Phone: (84) 919897576
  • Mail: tri.hmsf@gmail.com - tri@eurasiaseafood.com - info@eurasiaseafood.com
Visitor